Chusta Klanzy.

Niezastąpiona przy zapoznawaniu dzieci ze sobą, twórczym skanalizowaniu energii grupy, budowaniu wzajemnego zaufania. Samograj, jeśli się wie, co z nią można zrobić. A my wiemy :)

Cena ustalana indywidualnie, wiek dzieci dowolny.